Rodzaje stóp

Jakie są rodzaje stóp?

Rodzaj stóp określa się na podstawie ich kształtu oraz długości poszczególnych palców. Wyróżnia się trzy główne typy stóp-grecką, rzymską oraz egipską. Każda z nich ma charakterystyczne dla siebie cechy, jak i określane częściej występujące schorzenia. Czym wyróżniają się poszczególne typy stóp?

Stopa grecka

Inna nazwa pod którą występuję to stopa Mortona, występuję u 20% populacji. Charakteryzuję się dłuższym, wysuniętym przed dużego, drugim palcem u stopy. Określa się dwa rodzaje stopy greckiej, prostokątną oraz spadzistą. Poszczególne typy, różnią się ułożeniem pozostałych trzech palców. W stopie prostokątnej można zauważyć palce o różnej długości z tendencją spadkową rozmiarów, natomiast przy stopie kwadratowej są one podobnej długości. Stopa grecka narażona jest szczególnie na powstawanie haluksów oraz palców młotkowatych.

Stopa rzymska

Najrzadziej występujący rodzaj stopy, posiada go blisko 10% populacji. Nazywany jest również stopą kwadratową lub prostą, ponieważ trzy pierwsze place występujące po sobie, mają taką samą lub zbliżoną do siebie długość przy znaczącej różnicy z pozostałymi. Stopa wydaje się dzięki swojemu układowi mocniejsza i wytrzymalsza. Przypadłości dla posiadających ten typ stopy są bardzo rzadkie, dzięki korzystnemu rozkładowi ciężaru na stopie.

Stopa egipska

Najpopularniejszy rodzaj stopy, występujący u około 70% osób. Jej cechą dominującą jest przede wszystkim ułożenie palców w sposób spadzisty, zaczynając u dużego palca u stopy. Określaną stopą idealną, jak również wysmukloną wizualnie. Obciążenie obejmuję szczególnie dużego palucha oraz śródstopie, dlatego też często osoby posiadające stopę egipską mają tendencję do powstawania haluksów, jak i wrastających paznokci.